۲۰۱۸/۰۵/۰۶ - ۱۶:۲۶
اميرعلي جواديان مطرح کرد
۲۰۱۸/۰۴/۰۹ - ۱۸:۳۰
همسر شهید مدافع حرم گفت: تهمت زدن به شهدای مدافع حرم مثل پاشیدن خاک به صورت خورشید است.با این حرف ها ذره ای از اجر این شهدا کم نمی شود.
۲۰۱۸/۰۴/۰۵ - ۱۲:۰۴
رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان:
۲۰۱۸/۰۳/۱۲ - ۱۰:۳۴
با حضور معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت
۲۰۱۸/۰۳/۰۸ - ۲۰:۱۸
۲۰۱۸/۰۲/۲۴ - ۱۹:۵۲
رئیس سازمان بسیح رسانه استان زنجان خبر داد
۲۰۱۸/۰۲/۱۷ - ۲۰:۲۷
با حضور رییس سازمان بسیج مستضعفین

صفحات