• مسئول کمیته خادمین شهدای خوزستان خبرداد

    نفر روز اعزام خادمین شهدا جهت کمک به سیل زدگان خوزستان

    مسئول کمیته خادمین شهدای استان خوزستان ، برادر طاهری پور در گفت و گو با خبرنگار کوله بار خوزستان گفت : 860 نفر روز در این روزها از خادمین شهدای استان به ارائه خدمت به سیل زدگان پرداختند.