اخبار

مقالات

مسئول کمیته خادمین شهدای خوزستان خبردادمسئول کمیته خادمین شهدای استان خوزستان ، برادر طاهری پور گفت : طی سه مرحله اعزام خادمین شهدای استان که به صورت داوطلبانه به مناطق سیل زده اعزام شدند بیش از 190 نفر اعزام داشتیم.…